3 thoughts on “รวมเพลงศิลปินRS NUTTY(นัตตี้) | Official Music Long Play”

 1. รวมเพลงศิลปินRS NUTTY(นัตตี้) | Official Music Long Play

  1.เพื่อนหรือแฟน
  2.ถามไปก็ยิ่งเจ็บ
  3.หากผู้หญิงคนหนึ่งจะทน (เมียเถื่อน)
  4.รักมากเท่าไหร่ใจเจ็บเท่านั้น (แก้วกลางดง)
  5.ที่ว่างของความเสียใจ
  6.ข้อความของเธอ
  7.คำนั้นฉันพูดจริง (OST. ดอกอ้อ สายขวัญ)
  8.พระจันทร์ยิ้ม [Acoustic Live]
  9.รักมากเท่าไหร่ใจเจ็บเท่านั้น [Acoustic Live]
  10.ที่ว่างของความเสียใจ [Acoustic Live]

Leave a Reply