20 thoughts on “[ Diss InFamous ] Tai Tiếng Chương Cuối Cùng 「Lyrics」”

  1. Va dien hinh la thai son nhac nhu cac Nen tao cam dap thay nhe tayMay bao tao rap tuc don gian 1 dieuVi tao thich dit con me may :)) Kinh :v

Leave a Reply