14 thoughts on “Jar – Do Tatarskiej Ziemi”

 1. Any suggestions for similar music in other languages? Over the years I've come across many great German, Scandinavian, Polish and a few Czech bands. Doesn't matter if I don't understand the lyrics, I like the sound of all languages, and I'd love to get to hear them all.

 2. To nasze Słowian dziedzictwo nasza kultura, obyczaje bądzmy dumni z tego to jest w nas nadal i płynie w naszej krwi i sercach.

 3. Rabują Tatarzy w jażdowieckim zamku
  Nic w nim nie znaleźli jak jedno pachole
  Powiedz nam pachole w którejże to wieży
  Gdzie pan z panią leży
  Oj, gdzie leży!

  Nie śmiem wam powiadać
  Dałby mnie pan ściąć.
  Nie bój się pachole, weźmiemy cię z sobą
  Do tatarskiej ziemi
  Tatarskiej ziemi.

  A pan z panią leży
  na najwyższej wieży
  Pierwszy raz to strzychli, nic nie urobili
  Drugi raz to strzychli, wnet pana zabili
  Trzeci raz to strzychli, panią z sobą wzięli

  Jak idą tak idą
  Przez łąki zielone
  Przez łąki zielone
  Za mury sczernione
  Obejrzyj się pani na swe smutne mury
  Obejrzyj się pani na smutne mury

  Mury, moje mury co oczerniewiacie?
  Co oczerniewiacie, że pana nie macie?
  Pana wam zabili
  Panią z sobą wzieli
  Do wiecznej niewoli
  Do tatarskiej ziemi

 4. To jak choroba, jak raz posłucham to przez 3 dni to śpiewam pod nosem, widziałem ich w karpackiej troi.

 5. Разбуя татары в Ездовеком замку.
  Нич в ним не зналезли, як едно пахолю.
  Поведь нам пахоля, в кторой же той веже,
  Где пан с паней леже, ои где лежи.

  Не смем вам поведать, дал бы мне пан сечь.
  Не бой-ся пахоля, возьмема-ся с собой,
  До татарской земли – татарской земли.

  А пан с паней лежи на найвысшей веже.
  Первзый раз зачистли, нич не уробиели,
  Другий раз зачистли, внет пана забили,
  Третий раз зачистли, паню с собой взели.

  Як идём – так идём през луги зелёны,
  През луги зелёны, за муры счернёны.
  Оберни-ся пани на свой смутны муры,
  Оберни-ся пани на смутны муры.

  Муры моя муры, все очерневяче,
  Все очерневяче за пана немаче…
  Пана вам забили, паню с собой взели,
  До вечней неволи, до татарской земли…

Leave a Reply