18 thoughts on “Jar – Słowiański Taniec”

  1. Vsem brat'yam slavyanam, zdraviya iz Rossii!! My yedinyy narod, u nas yedinaya krov'!! Slava slavyanskomu yedinstvu!!

Leave a Reply